Stichting Vakantieweken organiseert elk jaar een vakantieweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet op vakantie kunnen gaan. Met als doel: de kinderen een leuke vakantieweek bezorgen vol spelletjes, buitenspelen, toneel, zwemmen en andere kampactiviteiten.

De kinderen wonen in de Rotterdamse wijken Crooswijk en het Oude Noorden. De redenen voor het niet op vakantie kunnen, zijn divers: het ontbreken van financiële middelen, gezondheidsproblemen bij de ouders en andere complexe problematiek. De kinderen worden aangemeld door de werkers van het wijkpastoraat, schoolmaatschappelijk werkers of via andere hulpverleningsinstanties. Er kunnen maximaal 60 kinderen mee op kinderkamp.

Van te voren wordt een sport en spel programma uitgedacht door de ´sportknotsen´. Deze sportieve en creatieve personen bedenken een programma waarbij actieve en minder actieve spelen elkaar goed afwisselen. Op het programma staan zwembaduitjes, speurtochten, workshops, zingen, bonte avond en nog veel meer.

Het kinderkamp is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van ongeveer 25 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn allen in het bezit van de VOG. De groepsleiding is ingedeeld in tweetallen. Per tweetal dragen zij zorg over een groep met acht kinderen. De sportknotsen loodsen de groepsleiding door het dagprogramma heen. In de keuken zijn ongeveer 5 mensen actief om voor zo´n 90 personen een gezonde maaltijd klaar te maken. Twee schoonmakers houden het kamphuis schoon.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van €30,-. Deze bijdrage is bewust zo laag gehouden omdat de ouders van de kinderen moeten rondkomen van een minimuminkomen of nog minder. Een groot deel van de kosten worden gefinancierd via subsidies en giften. Van een aantal instellingen, organisaties en kerken mogen we elk jaar een bijdrage voor het kinderkamp ontvangen. Tot deze groep behoren gemeente Rotterdam en een aantal kerken en parochies. Verder zijn er fondsen die het kinderkamp projectmatig ondersteunen. Elk jaar vallen er een aantal fondsen af en moeten er nieuwe gevonden worden om het kinderkamp mogelijk te maken.