Home Page

Het Wijkpastoraat Oude Noorden organiseert samen met het Wijkpastoraat Crooswijk elk jaar twee vakantieweken voor mensen die anders niet op vakantie kunnen gaan. In de grote vakantie een kinderkamp voor 60 kinderen in de leeftijd van de basisschool. En er is een vakantieweek voor zo’n 40 ouderen die om uiteenlopende redenen de wijk nauwelijks uitkomen.